|

Współodpowiedzialność

Cały Wszechświat się na to złożył…odpoczywam, czując znaczenie tych słów.

Akceptacja każdej sytuacji życiowej, widziana z poziomu poczucia jedności, rozpuszcza poczucie winy. Nie ma tu miejsca na ocenianie, jest miejsce na empatię. Kiedy rodzi się w nas empatia i możemy zaoferować innemu człowiekowi głębokie zrozumienie oraz przyzwolenie na to, by mógł czuć i swobodnie opowiedzieć o tym, co właśnie czuję w naszej obecności, kiedy jesteśmy wolni od agresywnego porównywania kogoś, do kogoś innego, a otwarci na słuchanie bez oceniania, stajemy się wówczas bezcennym darem, sprzyjającym środowiskiem do tego, by ktoś odkrył przed nami najgłębsze zakamarki swojej duszy, dajemy wówczas sobie i innym szansę, na zbudowanie autentycznych, szczerych, głębokich relacji, w których możemy być sobą, bez masek, czasami silni, czasami słabi, po prostu prawdziwi.

Obraz Sasin Tipchai z Pixabay

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.