Rozumienie świata przez osoby żyjące świadomie

– Znikają etykiety i przywiązania w postaci to mój kraj, moja ojczyzna, moja rodzina, jestem Polką, chrześcijanką, a rodzą się szersze perspektywy, jestem częścią całości, mikrokosmosem w makrokosmosie, wszyscy jesteśmy połączeni, wszyscy jesteśmy rodziną, jestem życiem, jestem wolną istotą. JESTEM PODRÓŻĄ ŚWIADOMOŚCI!

– Drogowskazem w podejmowaniu decyzji jest miłość, rozwój duchowy, własna intuicja, a nie strach, opinie innych czy moda.

– Jedyną wyznawaną religią jest miłość, znikają wszystkie – izmy (katolicyzm, judaizm, komunizm itd.) nie ma podziału na wybranych i niewybranych, lepszych i gorszych, jest jedność i równość, wynikająca ze zrozumienia, że życie samo w sobie jest wartością i świętością.

– Przychodzi zrozumienie, że ziemia jest szkołą życia, wszyscy się tu uczymy, nasze doświadczenia to lekcje, jeśli wyciągamy z nich wnioski jesteśmy mądrzejsi, poszerzamy granicę świadomości, i to jest największy cel.

– Poznanie siebie i pozostanie sobą jest celem życia, odchodzi w zapomnienie spełnianie oczekiwań innych, teksty co ludzie pomyślą, układanie swojego życia pod modę, trendy, narzucone zakazy i nakazy, szpanowanie.

– Rodzą się nowe możliwości, jest otwartość na zgłębianie siebie, na odkrycie swojego potencjału w 100% nie dla pieniędzy, władzy, wyzyskiwania innych, ale po to by poszerzać granicę świadomości i rozumieć coraz więcej.

– Rozumiesz, czujesz to, że jesteś bezwarunkowo wartościowa, jesteś życiem, jesteś wolnością i nikt, i nic nie jest w stanie Cię zatrzymać w poznawaniu siebie i poszerzaniu granic świadomości.

Similar Posts

6 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.