10 elementów składających się na życie w harmonii

1. Szanowanie każdego życia. A więc nie tylko ludzi, ale też zwierząt, szanowanie Matki Ziemi, wszystkiego, co się na niej znajduje. Szacunek do innych oznacza zrozumienie, że każdy z nas się tu uczy, a więc postępuje różnie i właśnie z powodu szacunku pozwalamy doświadczać tym osobom tego, czego doświadczać chcą, nie próbujemy nikogo zmieniać, pomagać nieproszeni, nie zabieramy im doświadczeń, nie chronimy, nie zachowujemy się tak jakbyśmy wiedzieli lepiej, a pracujemy ze sobą i nad tym, by ze swojego życia być maksymalnie zadowolonym, bo tylko za swoje życie jesteśmy odpowiedzialni. Nie oznacza też to, że mamy być obojętni, zimni, choć czasami rzeczywiście byłoby to zdrowsze i byłby to wyraz szacunku i zrozumienia. Jest to dla mnie osobiście bardzo trudne, choć bardziej odpowiadałoby słowo, było trudne. Jak i według mnie każda sytuacja jest inna, więc jest potrzeba nowego na nią spojrzenia, a nie reguł, schematów, warto słuchać swojej intuicji.

2. Równowaga pomiędzy braniem a dawaniem. Tylko branie, a nie dawanie, albo tylko dawanie, a nie branie jest niezdrową skrajnością, bo skrajności mają to do siebie, że nie są zdrowe. Zdrowa jest równowaga.

3. Zajmowanie się tylko tym, na co się ma wpływ, a zostawienie w spokoju tych, na które się nie ma.

4. Wprowadzanie harmonii w swój umysł, w swoje ciało, w swoją przestrzeń. A więc podejmowanie takich decyzji, które służą naszemu ciału, mowa o jedzeniu i podejściu profilaktycznym do zdrowia, karmienie umysłu wartościowymi treściami, wspierające myśli, dbanie o porządek w swojej przestrzeni.

5. Traktowanie przeszłości tylko i wyłącznie jak swojego nauczyciela, wyciąganie z niej wniosków i stosowanie ich. Zrozumienie, że jesteśmy współtwórcami naszych doświadczeń.

6. Radosne rozwijanie się, nierobienie czegoś z przymusu, a z powodu pasji. Inwestowanie w swój rozwój, poszerzanie granic świadomości.

7. Porzucenie masek, poznanie siebie, a więc szczerość wobec siebie, życie w zgodzie ze sobą, a więc porzucenie narzuconych modelów zachowania, poglądów, przekonań-które zostały nam włożone do głowy i uznajemy, że są nasze, samodzielne myślenie i postępowanie wedle swojej intuicji, a nie opinii innych, tego, co modne, ogólnie przyjęte. Tylko prawda może nas wyzwolić.

8. Uwalnianie w inteligentny sposób emocji, a nie tłumienie ich w sobie, świadome przekierowywanie energii na to, co nam służy.

9. Poczucie bycia częścią całości, poczucie jedności, dawanie siebie światu, swojej oryginalności, wyjątkowości.

10. Przyczynianie się, swoją osobą do tego, że świat jest przyjaźniejszym miejscem dla nas wszystkich.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.