Hymn o miłości

Miłość to wolność, nie ma w niej ograniczeń.

Miłość to wolność, nie ma w niej zazdrości.

Miłość to wolność, nie ma w niej żądań.

Miłość to wolność, nie ma w niej rozkazów.

Miłość to wolność, nie ma w niej bezwzględnego posłuszeństwa.

Miłość to wolność, nie ma nic wspólnego z przywłaszczaniem sobie drugiej osoby.

Miłość to wolność, nie ma w niej osądów.

Miłość to wolność, nie ma w niej podziałów.

Miłość to wolność, nie ma nic wspólnego z wiernością.

Miłość to wolność, nie ma w niej zemsty.

Miłość to wolność, nie ma w niej kontroli.

Miłość to wolność, nie ma nic wspólnego z manipulacją.

Miłość to wolność, nie ma nic wspólnego z uwodzeniem.

Miłość to wolność, nie ma w niej pogardy.

Miłość to wolność, nie ma w niej wstydu.

Miłość to wolność, nie ma w niej strachu.

Miłość to wolność, to poczucie bycia częścią całości.

Miłość to wolność, to miłość do Całego Wszechświata.

Miłość to wolność, jest w niej jedność i równość.

Miłość to wolność, jest w niej akceptacja.

Miłość to wolność, jest w niej zrozumienie.

Miłość to wolność, jest w niej wdzięczność.

Miłość to wolność, jest w niej prawda.

Miłość to wolność, jest w niej piękno.

Miłość to wolność, jest w niej odwaga.

Miłość to wolność, jest w niej spełnienie.

Miłość to wolność, jest w niej radość.

Miłość to wolność, jest w niej doskonałość.

Miłość to wolność, jest w niej boskość.

Miłością i wolnością jest Bóg Wszechświatów, a w każdym z Nas Jego Boski pierwiastek.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.